ร่วมสนับสนุน เพื่อขอคัดค้านการเปิดดำเนินการของโรงงาน รีดเหล็กเหล็ก พับเหล็กเย็น จ.สมุทรสงคราม | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ร่วมสนับสนุน เพื่อขอคัดค้านการเปิดดำเนินการของโรงงาน รีดเหล็กเหล็ก พับเหล็กเย็น จ.สมุทรสงคราม

 

 

 รายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนี้ อยู่ในเอกสารแนบท้าย กรุณาเผยแพร่ต่อตามอัธยาสัย

แบบฟอร์มจะใส่ให้อีกหน้าหนึ่ง หรือ ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่างนี้

ส่งแบบฟอร์มนี้พร้อม (รับรอง) สาเนาบัตรประชาชน ได้ที่

กลุ่มสมุทรสงครามจัดการตนเอง ตู้ ปณ. 77 จ. สมุทรสงคราม 75000 (วงเล็บมุมซองว่า “ยื่นคัดค้านโรงงาน”) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/samutsongkharm.self.management/files/

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ