ข่าวประชาสัมพันธ์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่24/11/2555 สภาฯเขตสะพานสูงประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือพี่น้องที่ไดรับผลกระทบจากถัยพิบัต รอบที่สอง ได้เชิญพี่รองคุณพรรณี มานหมัดและทีมงานโซนเข้ามาช่วย ณ.ที่ทำการสภาฯ ซ.กรุงเทพกรีฑา(22)

รูปภาพ: