ดูรายงานของทีมข้อมูลกลาง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ดูรายงานของทีมข้อมูลกลาง

 นำเสนอความคืบหน้า การทำงานทีมข้อมูลกลางสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ  ในที่ประชุมทีมข้อมูลโซน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 

อีเมล์ coc.bma@gmail.com
เวปไซด์ coc.nida.ac.th
นายณัชพล เกิดเกษม ประธานสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ
นายสุรศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้แทนระดับจังหวัด สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ
นางพรรณี มานหมัด ผู้แทนระดับจังหวัด สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ

งบสนับสนุนการจัดประชุม จาก
โครงสร้างกิจกรรมเครือข่ายเพื่อสังคม สถาบันนิด้า และงบจาก สถาบัน พอช. ปี 2555

 
ดูรายงานทีมข้อมูลกลางได้ที่ ยูทูปด้านล่างนี้
รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน