รายงานผลการทำงานทีมข้อมูลกลาง ครั้งที่-1 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

รายงานผลการทำงานทีมข้อมูลกลาง ครั้งที่-1
วิดิโอ: 
นำเสนอความคืบหน้า การทำงานทีมข้อมูลกลางสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ

ในที่ประชุมทีมข้อมูลโซน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 
 
ติดต่อทีมข้อมูลกลางของสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ ได้ที่ 

อีเมล์ coc.bma@gmail.com

เวปไซด์ coc.nida.ac.th
 
คณะทำงานจังหวัดกรุงเทพฯ

นายณัชพล เกิดเกษม ประธานสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ

นายสุรศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้แทนระดับจังหวัด สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ

นางพรรณี มานหมัด ผู้แทนระดับจังหวัด สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯงบสนับสนุนการจัดประชุม จาก

โครงสร้างกิจกรรมเครือข่ายเพื่อสังคม สถาบันนิด้า และงบเสริมสร้างฯ จาก สถาบัน พอช. ปี 2555
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้