ข่าว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข่าว

วันที่2/12/55 โซนศรีนครินทร์ประชุมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ภาคประชาชน ณ.ศูนย์ประสานงานโซน ถ.ประชาร่วมใจ 21 เขตคลองสามวา เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การให้บริการของ รพ.ในพื้นที่ วันที่ 6/12/55 ณ.สถาบัน บัณฑิดพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารมาลัย เวลา13.00น.

รูปภาพ: