ภาคประชาชน ยื่นหนังสือ เรื่องเจรจาเอฟทีเอ ไทย อียู ต้องไม่กระทบระบบสุขภาพ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ภาคประชาชน ยื่นหนังสือ เรื่องเจรจาเอฟทีเอ ไทย อียู ต้องไม่กระทบระบบสุขภาพ

 ภาคประชาชน จี้ กรอบการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู ต้องระบุไม่กระทบระบบสุขภาพ

 

รูปภาพ: