ประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนธนบุรีใต้ ประจำเดือน ธ.ค. 55 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนธนบุรีใต้ ประจำเดือน ธ.ค. 55

ประชุมสภาองค์กรฯ โซนธนบุรีใต้ เมื่อ 8 ธันวาคม 55 ณ วัดบางขุนเทียนกลาง เขตจอมทอง โดยมีสภาฯ เขตจอมทองเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ท่านประธานสภาเขตราษฎร์บูรณะ นายขจัด เชื้ออาษา และเจ้าหน้าที่ข้อมูล นางบังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์ ได้เข้าร่วมการประชุมนครั้งนี้ด้วย ส่วนวาระการประชุมอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รูปภาพ: