เวทีทบทวนบทบาทสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เวทีทบทวนบทบาทสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา

 การประชุมสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา ครั้งที่ 2/2555 และเวทีทบทวนบทบาทสภาฯ

จัดวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ.วัดช่องลม เขตยานนาวา เวลา 9.00-16.00 น.

 

รูปภาพ: