เอกสารใช้อบรมทีมเลขานุการสภา วันที่ 8 ก.พ. 56 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

เอกสารใช้อบรมทีมเลขานุการสภา วันที่ 8 ก.พ. 56

 สำหรับผู้ส่งใบสมัครแล้วยังไม่ได้รับเอกสาร ซึ่งต้องศึกษาด้วยตนเอง  ก่อนเข้าอบรมวันที่ 8 กพ ศกนี้

ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารไปอ่าน ในไฟล์แนบหน้าเวปนี้  เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าอบรมในวันที่ 8 กพ 

เพื่่อประโยชน์สูงสุดของท่าน โปรดอ่านและนำปัญหา ข้อสงสัย มาปรึกษกันในห้องอบรมฯ 

 

แบบสอบถามโปรดทำมาด้วย ยกเว้น หมวดที่ 3 (หน้าที่ 2) เป็นการสอบถามผลหลังการอบรมฯ 

ผู้เข้าร่วมการอบรมวันที่ 8 ก.พ ก่อนกลับบ้าน  ให้กรอกความเห็นเพิ่มเติม แล้วนำส่ง อ.ไพชุมพล นิ่มเฉลิม

 

สถานที่อบรม ห้อง 201 อาคารสยาม สถาบันนิด้า 

เวลา 8.00-16.00 น. โปรดตรงต่อเวลา

 

หากท่่านใดต้องการสมัครเพิ่ม ตอนนี้ปิดแล้ว ขอให้รอรุ่น 2 จะอบรมในโซนตามความจำเป็น

ผู้ผ่านอบรมรุ่น 1 จะได้รับสิทธิอบรมวิชาอื่นๆ ก่อนคนที่ไม่ผ่านการอบรมฯ ดังนั้นขอให้คนที่อบรมรุ่นที่ 1 แล้ว ส่งรายงานประชุมสภาเขตฯ ของท่าน เพื่อแสดงผลงานความสำเร็จ จากการอบรมฯ 

ขอความร่วมมือ ดังนั้น

1. โปรดตรงต่อเวลา การอบรมวันที่ 8 ก.พ. 56 เริ่ม 8.00 น ลงทะเบียน พร้อมทานอาหารว่างตอนเช้า และทำแบบประเมินผลก่อนอบรม

2. นำเอกสารที่แจกไปมาด้วย

3. นำตัวอย่างรายงานสภาฯ เขตที่ทำอยู่มาด้วย (ถ้ามี)

4. โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ เพื่อรับค่าเดินทาง

ทางคณะผู้จัดอบรม เตรียมเอกสาร อาหารว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน ไว้ตามจำนวนที่รับลงทะเบียนแล้ว

โปรดรักษาสิทธิ์มาเข้าอบรมตามนัดหมาย 

 

หากท่านไม่สะดวก ต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนคนมาแทน (กรณีจำเป็น) โปรดโทรแจ้ง คุณตาล 090-004-9946 ล่วงหน้า 2 วัน 

เพื่อดำเนินการต่อไป

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้