รายชื่อผู้เข้าอบรมทีมเลขานุการสภาฯ รุ่น 1 วันที่ 8 ก.พ.56 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้เข้าอบรมทีมเลขานุการสภาฯ รุ่น 1 วันที่ 8 ก.พ.56

 รายชื่อคนที่สมัครอบรม รุ่นที่ 1 รวม 72 คน จาก 44 เขต

ปิดรับสมัครแล้ว 

สนใจรุ่นต่อไป โปรดส่งรายชื่อที่ผู้ประสานงานข้อมูลโซนแต่ละโซนเพื่อนัดหมายวันเวลาอบรมต่อไป

ท่านที่สมัครแล้วยังไม่ได้รับเอกสารศึกษาก่อนอบรม โปรดเข้าไปดูด้านขวามือ "ข้อมูลน่าสนใจ" ของเวปสภาฯ จังหวัดกรุงเทพฯ 

คือ coc.nida.ac.th ดาวน์โหลดไฟล์ไปศึกษาด้วยตนเอง ก่อนนะคะ เพื่อเข้าฝึกปฎิบัติได้ในวันที่ 8 ก.พ.นี้อย่างมีส่วนร่วม

อีเมล์ thaiinfo@yahoo.com คุณตาล 

 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ ไฟล์แนบ  ด้านล่าง  ชื่อ   -edit.pdf

ร่วมสร้างสำนึกที่ดี มาถึงทีอบรมตรงต่อเวลา 8.00 น. เริ่มลงทะเบียนและทำแบบประเมินผลก่อนเรียน 

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: