560217-สรุปผลเวทีสภาพลเมืองโซนเจ้าพระยา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

560217-สรุปผลเวทีสภาพลเมืองโซนเจ้าพระยา

เวทีสภาพลเมืองโซนเจ้าพระยา ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 12.00-16.30 น.

 

นำเสนอข้อสรุปจากความคิดเห็นของประชาชนจาก 9 เขต ได้ตามเอกสารแนบ

ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ประชาชน ทีมวิทยากร และที่ปรึกษาสภาพลเมืองจังหวัดกรุงเทพฯ 

นางสำลี ศรีระพุก ประธานสภาพลเมือง โซนเจ้าพระยา

นางประภา วิเศษฤทธิ์ รองประธาน สภาพลเมือง โซนเจ้าพระยา 

นายศิริศักดิ์ หาญชนะ

นายทินกร จรรยา

นายสมพงษ์ พัดปุย

นายปรีชาเดช ทองจันทร์ 

ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน

ดูเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: