การประชุมกลุ่มเยาวชนที่ทำโพลล์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การประชุมกลุ่มเยาวชนที่ทำโพลล์

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการทำงานของกลุ่มเยาวชน สภาฯเขตราษฎร์บูรณะ

รูปภาพ: