สรุปเอกสารทบทวนสภาองค์กรชุมชน-กรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออก | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

สรุปเอกสารทบทวนสภาองค์กรชุมชน-กรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออก

การทบทวนตนเองของสภาองค์กรชุมชนตำบลและจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑลตะวันออก  

5 เมษายน 2556

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.