เอกสารสรุปทบทวนสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

เอกสารสรุปทบทวนสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

เข้าไปดูที่หมวด กทม.  กดจากลิงค์ด้านล่างนี้

http://coc.nida.ac.th/taxonomy/term/354

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.