เรื่อง ประชุมรวมกับส.ก.เขตหนองจอก | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประชุมรวมกับส.ก.เขตหนองจอก

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.