เวทีทำความเข้าใจการทำแผนพัฒนาชุมชน เขตยานนาวา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เวทีทำความเข้าใจการทำแผนพัฒนาชุมชน เขตยานนาวา

 รายงานการประชุมเวทีทำความเข้าใจการทำแผนพัฒนาชุมชน เขตยานนาวา

วันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ระว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ มัสยิดนิวาอุ้ล อิสลาม ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง

 

โปรดดูไฟล์แนบ 

 
รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน