ประมวลภาพกิจกรรม เวทีทำความเข้าใจการทำแผนพัฒนาชุมชนเขตยานนาวา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพกิจกรรม เวทีทำความเข้าใจการทำแผนพัฒนาชุมชนเขตยานนาวา

ประมวลภาพ :  เวทีทำความเข้าใจการทำแผนพัฒนาชุมชน เขตยานนาวา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556(เวลา 09.00-12.00น.)

 ณ มัสยิดนิวาอุ้ล อิสลาม ชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง

ภาพกิจกรรมในไฟล์แนบ
 
รูปภาพ: