เวทีสภาพลเมือง เขตยานนาวา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เวทีสภาพลเมือง เขตยานนาวา

สรุปเนื้อหา  เวทีสภาพลเมือง เขตยานนาวา

พิจารณาร่างแผนพัฒนาชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา ชั้น 4

ดูไฟล์ พาวเวอร์พ้อยท์ แนบท้าย 

รูปภาพ: