ประชุมกองทุนสุขภาพ-โซนศรีนครินทร์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมกองทุนสุขภาพ-โซนศรีนครินทร์

บันทึกการประชุม
ประเด็นงานกองทุนสุขภาพประชาชน โซนศรีนครินทร์
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมอาคารจอดรดชั้น 4 นิด้า 
รูปภาพ: