ชุมชนสุขสวัสดิ์60 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ชุมชนสุขสวัสดิ์60

ณ วันที่ 10/3/56 มีการไปทำบุญที่วัดกลางนา แขวงบางมด เขยทุ่งครุ่