เรื่อง เขตหนองจอกจะทำวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง เขตหนองจอกจะทำวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 สภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกกำลังนำเอาวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมในเรื่องสุขภาพไปด้วย โดยจะทำการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในทางบก โดยใช้จักรยานในการเที่ยวชมธรรมชาติและทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันเพราะในเขตหนองจอกมีธรรมชาติที่ดีอยู่และเหมาะในการปั่นจักรยานเนื่องจากมีสถานที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาก และยังมีคูคลองที่มีทางสัญจรสามารถปั่นจักรยานได้ปลอดภัยทั้งยังใกล้กับกรุงเทพไม่ไกลเดินทางสะดวก  และจะเที่ยวทางน้ำก็มีเรือไว้รับรองคือมาเที่ยวหนองจอกได้ครบทั้งทางบกและทางน้ำ

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.