เวทีทำความเข้าใจ เคหะร่มเกล้าโซน11 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เวทีทำความเข้าใจ เคหะร่มเกล้าโซน11

 กองทุนสุขภาพชุมชนเเขวงคลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน