การรับมือของชุมชนต่อการขยายตัวของเมือง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การรับมือของชุมชนต่อการขยายตัวของเมือง

  เมื่อเมืองขยายตัวพื้นที่เกษตรกรรมลดลง สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ไม่รู้ว่าจะรักษาความสะอาดและคุณภาพของน้ำได้นานแค่ไหนหลายฝ่ายต้องร่วมมือกัน  

นี่คือตัวอย่างชุมชนที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยแต่เราก็มีวิธีปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ 
(นี่แหละครับอนาคตฟุตบอลทีมชาติไทย)        
 
Image preview
รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ