วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว

กิจกรรม

 สภาองค์กรชุมชนฯ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเขตทวีวัฒนานำโดยนายชูเกียรติ สุวรรณรังษี ประธาน ขอเชิญชวนชาวทวีวัฒนาร่วงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในวันที่ 22 ก.ค.56 เวลา 07.00 น.

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว

เรื่อง เขตหนองจอกจะทำวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 สภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกกำลังนำเอาวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมในเรื่องสุขภาพไปด้วย โดยจะทำการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในทางบก โดยใช้จักรยานในการเที่ยวชมธรรมชาติและทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันเพราะในเขตหนองจอกมีธรรมชาติที่ดีอยู่และเหมาะในการปั่นจักรยานเนื่องจากมีสถานที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาก และยังมีคูคลองที่มีทางสัญจรสามารถปั่นจักรยานได้ปลอดภัยทั้งยังใกล้กับกรุงเทพไม่ไกลเดินทางสะดวก  และจะเที่ยวทางน้ำก็มีเรือไว้รับรองคือมาเที่ยวหนองจอกได้ครบทั้งทางบกและทางน้ำ

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

การทำงานแบบโบราณพื้นบ้าน

หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทยประจำเขตราษฎร์บูรณะ ได้สาธิตวิธีการทำยาแบบโบราณ ซึ่งพยายามอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว

เรื่อง สถานที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตหนองจอก

ทางสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกมีโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องจากหนองจอกมีของโบราณแยะมากทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีคลองที่สวยงามมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

มีของโบร่ณสมัยร.5ที่นำมาแสดงให้ดูเป็นบ้างส่วนอาทิเช่น ค้างคาวแม่ไก่นับ1000 ตัว บาแลสมัยร.5 บ้านโบราณ ซึ่งสำนักงานเขตหนองจอกไม่เคยให้ความสนใจทางสภาฯจะนำมาพัฒนาเพื่อ

เป็นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเขตราษฎร์บูรณะ

ในเขตราษฎร์บูรณะมีหมอพื้นบ้านในโครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอยู่หลายท่าน

ไม่ว่าจะเป็นหมอทางด้านการนวดไทย หมอทางด้านกวาดยาเด็กแก้หละ ลออง ซาง หมอปรุงยาแผนโบราณรักษาโรคต่างๆ

ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  หมอกวาดยาเด็กนั้นอยู่ในชุมชนวัดสน ซ.สุขสวัสดิ์35 โทร.024630913

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว

ดวงปัญญาแห่งภาคพื้นตะวันออก -แบบอย่างผู้นำที่มีความสามารถ อุทิศตนเพื่อแผ่นดิน

 120 ปีกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ "ดวงปัญญาแห่งภาคพื้นตะวันออก"ž

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว
Syndicate content