สุขภาพ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

สุขภาพ

นัดประชุม อสส. ประจำเดือน

Date and Time: 
Fri, 19/07/2013 - 13:00 - 17:00
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ

เวทีทำความเข้าใจ เคหะร่มเกล้าโซน11

 กองทุนสุขภาพชุมชนเเขวงคลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง งานแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สภาองค์กรชุมชนโซนศรีฯ

เมื่อวันที่ 24 กพ 56 ที่สนามกีฬาชุมชนfbtลาดกระบังทางสภาฯเขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตสวนหลวง ได้ร่วมกันส่งเยาวชนเข้าแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อเป็นการนำร่องให้สภาองค์กรชุมชนได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและแลกเปีลยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกรรมการสภาฯแต่ละเขต ประสบผลสำเร็จปีหน้าจะทำใดกว่าปีนี้และขยายทีมสภาฯให้ครบทั้งโซน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ร่วมสนับสนุน เพื่อขอคัดค้านการเปิดดำเนินการของโรงงาน รีดเหล็กเหล็ก พับเหล็กเย็น จ.สมุทรสงคราม

 

 

 รายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนี้ อยู่ในเอกสารแนบท้าย กรุณาเผยแพร่ต่อตามอัธยาสัย

แบบฟอร์มจะใส่ให้อีกหน้าหนึ่ง หรือ ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่างนี้

ส่งแบบฟอร์มนี้พร้อม (รับรอง) สาเนาบัตรประชาชน ได้ที่

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ

ร่วมสนับสนุน ร่าง พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ........ฉบับเพื่อประโยชน์ของคนไทย

 พรบ. สิทธิบัตร ฉบับปัจจุบัน ไม่สามารถเสริมสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา

จำเป็นต้องแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โปรดส่งเอกสารของท่านไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้ หรือ ผู้ประสานงานในพื้นท่ีของท่าน ภายใน เดือนธันวาคมนี้ 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ

ประชุมศูนย์ประสานงาน สปสช.

เมื่อวันที่่ 26 ต.ค. 2555 ทีมศูนย์ประสานงาน และสมาชิกได้ประชุมงาน สปสช. และได้เรียนแจ้งพี่น้องสมาชิกทราบเกี่ยวกับงานที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว และงานครบรอบ 10 ปีที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ

เวทีความร่วมมือกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ฯ

สมาคมความปลอดภัยฯ ร่วมกับ สมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

จัดการประชุมหารือความร่วมมือในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ฯ 

เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำโครงการฯ นี้ กิจกรรมแรกที่กำหนดจัดในวันพรุ่งนี้ คือ วันที่ 16 กันยายน คือ "เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมเฝ้าระวังปัญหาสาธารณภัย" ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

โครงการดีที่สำนักงานเขตหนองจอกส่งเสริมชุมชนและบุคคลทั่วไป

สำนักงานเขตหนองจอกได้จัดให้มีการรับบริจาดโลหิตมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบสนองจากบุคคลผู้ให้โลหิตอย่างมากและครั้งนี้ทางสมาชิกสภาองค์กรชุมชนได้เข้าร่วมบริจาดกันหลายท่านโดยหวังว่าโครงการดีๆอย่างนี้คงมีต่อเนื่องตลอดไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ

สมุนไพรคู่สุขภาพ

เป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่า สมุนไพรไทยคู่กับสังคมไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล พ่อขุนรามคำแห่ง อยุธยา จนถึงปัจจุบัน

และคนไทยก็เกือบจะลืมการใช้สมุนไพรรักษาโรคไปในยุคที่ยาแผนปัจจุบันเข้ามามีบทบาทมากในชีวิต และในช่วงหลังนี้สมุนไพร

ได้กลับมามีบทบาทมากขึ้นในการยับยั้ง ป้องกัน และรักษาโรค เช่น ขมิ้นชัน, ฟ้าละลายโจร, บรเพ็ด ฯลฯ ดังนั้นเราจึงควรที่จะช่วยกัน

อนุรักษ์การใช้สมุนไพรของชาติเอาไว้ให้คงอยู่คู่คนไทย และช่วยประหยัดงบประมาณชาติในการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศอีกด้วย

 

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ

เครือข่ายศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตคันนายาว

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน
Syndicate content