สุขภาพ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

สุขภาพ

เสวนาสาธารณะเดินหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชน "ทวงถามบำนาญประชาชน"

 เสวนาสาธารณะเดินหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชน "ทวงถามบำนาญประชาชน นโยบายเพื่อคนจนที่เงียบหาย" วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 ณ ลานพระแม่ธรณี พรรคประชาธิปัตย์ โดย คณะทำงานประสานงานองค์กรเอกชน และเครือข่าย พรรคประชาธิปัตย์

 

เนื้อหาจากยูทูป...ดูได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เวทีติดตามพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน กรุงเทพมหานคร

นโยบายเพื่อเป็นการยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้ไปสู่ระดับชาติ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ พื้้นที่ใน กทม. มีทั้งหมด 50 เขต พื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้ง จำนวน 33 เขต ยังคงเหลืออีก 17 เขตที่ยังไม่ได้จ้ดตั้ง  และได้มีการขออนุมัติสมทบกองทุน แล้ว จำนวน 21 เขต ซึ่งได้รับการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 11 เขต  ซึ่งสรุปโดยรวมแล้วยังไม่ถึง 50% ของระดับชาติ จึงทำให้เกิดการรวมกันเพื่อผักดันทุกชุมชนให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนให้ได้ทุกชุมชนทั่ว กทม.

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

ประเด็นนโยบาย เรือง สุขภาพ

ปัญหาสุขภาพ

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
Syndicate content