การศึกษา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

การศึกษา

การประชุมกองทุนแม่

 การประชุมกองทุนแม่ 

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

การดูงานของคณะนักศึกษา "ผู้ประกอบการสังคม" ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 55 นักศึกษาระดับปริญญาตรี "ผู้ประกอบการสังคม" และคุณะศิลปจารย์ ของมหาวิชชาลัยฯ โดยมีนักศึกษา ของเขตราษฎร์บูรณะร่วมด้วย คือ นายขจัด เชื้ออาษา, นายบุญโชติ, นายชัชชัย, นางบังอรรัตน์ เดินทางไปร่วมดูงานด้วย ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม การดูงานครั้งนี้มี คุณลุงชวน เป็นผู้บรรยายประวัติความเป็นมา แนวคิดการสร้างตลาดแห่งนี้ รวมถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้นักศึกษาได้นำกลับไปใช้ประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน และโครงงาน "ผู้ประกอบการสังคม" ของตนต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

โครงการศึกษาระดับปริญญาตรี "ผู้ประกอบการสังคม" เริ่มแล้ว

โครงการ การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิชชาลัย โดยการนำของท่าน อ.ศักดิ์ ประสานดี ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว

โครงการนี้ดีอย่างยิ่งที่เป็นการพัฒนาคนในชุมชนให้มีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หากท่านผู้ใดสนใจเข้าร่วมโครงการ เรียนโดยไม่มีค่าหน่วยกิต เชิญติดต่อได้ที่ ท่านประธานสภาองค์กรชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ นายขจัด เชื้ออาษา

ในการนี้มีพี่น้องสมัชชาแต่ละเขตเข้าร่วมเรียนหลายคน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

การเรียนโครงการปริญญาตรี "ผู้ประกอบการสังคม" เริ่มแล้ว

ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิชชาลัยโดยผ่านสถาบันอาศรมศิลป์ ที่ ก.พ. รับรองวุฒิบัตรปริญญาตรี สาขา ผู้ประกอบการสังคม ซึ่งสาขานี้จะเป็นประโยชน์มากกับผู้เรียน เพราะสามารถนำไปประยุกต์กับงานชุมชน เพื่อการพัฒนางานที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าว ติดต่อได้ที่่ บังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์ 0818087151 เจ้าหน้าที่ข้อมูลเขตราษฎร์บูรณะ โดยการเรียนครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องหน่วยกิตการเรียนด้วย และได้มีพี่ ๆ จากหลายเขตด้วยกันเข้าร่วมการเรียน เช่น เขตราษฎร์บูรณะ, เขตบางขุนเทียน, เขตตลิ่งชัน ฯลฯ

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

โครงการศึกษาปริญญาโท ของสถาบันอาศรมศิลป์

ได้มีตัวแทนนักศึกษาจากเขตราษฎร์บูรณะได้สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันอาศรมศิลป์

เป็นการเรียนแบบให้เปล่าคือไม่มีค่าหน่วยกิต แต่ต้องมาใช้ทุนทางสังคม คือเป็นศิลปจารย์ เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป โดย มีอาจารย์ ศักดิ์ ประสานดี เป็นผู้สอน มีเจ้าหน้าที่จากเขตเข้ารับการศึกษา

2 คน ได้แก่ 1. นายชัชชัย เสริมศิริทรัพย์ 2. นางบังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

โครงการศึกษาปริญญาโท ของสถาบันอาศรมศิลป์

ได้มีตัวแทนนักศึกษาจากเขตราษฎร์บูรณะได้สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันอาศรมศิลป์

เป็นการเรียนแบบให้เปล่าคือไม่มีค่าหน่วยกิต แต่ต้องมาใช้ทุนทางสังคม คือเป็นศิลปจารย์ เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป โดย มีอาจารย์ ศักดิ์ ประสานดี เป็นผู้สอน มีเจ้าหน้าที่จากเขตเข้ารับการศึกษา

2 คน ได้แก่ 1. นายชัชชัย เสริมศิริทรัพย์ 2. นางบังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

โครงการศึกษาปริญญาโท ของสถาบันอาศรมศิลป์

ได้มีตัวแทนนักศึกษาจากเขตราษฎร์บูรณะได้สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันอาศรมศิลป์

เป็นการเรียนแบบให้เปล่าคือไม่มีค่าหน่วยกิต แต่ต้องมาใช้ทุนทางสังคม คือเป็นศิลปจารย์ เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป โดย มีอาจารย์ ศักดิ์ ประสานดี เป็นผู้สอน มีเจ้าหน้าที่จากเขตเข้ารับการศึกษา

2 คน ได้แก่ 1. นายชัชชัย เสริมศิริทรัพย์ 2. นางบังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

นัดสรุปรายงานที่่นักศึกษาจะดำเนินกิจกรรมในชุมชน

นัดสรุปรายงานที่นักศึกษาจะดำเนินกิจกรรมในชุมชน ส่งอาจารย์ วันที่ 5 สิงหาคม 2555

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

ภาพ ดร.ศักดิ์ ประสานดี อาจารย์ที่สอนประจำวิชชาลัยชุมชน

ภาพ ดร.ศักดิ์ ประสานดี ที่สอนวิชาชาลัยชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของวิชชาลัยชุมชน

ได้เริ่มโดยมีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ และเก่าไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2555 ที่ราชวิชชาลัย ซ.วิภาวดี 18 ถ.วิภาวดี กทม.

มีหลายเขตเข้าร่วมปฐมนิเทศน์ และคาดว่าน่าจะได้รับการสนใจจากบุคคลที่ทำงานในชุมขนอีกเป็นจำนวนมาก

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา
Syndicate content