การศึกษา | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

การศึกษา

คลิปรายการ ชะตาบ้าน ชะตาเมืองชะตาเรา -19กค55

วิดิโอ: 

คลิปรายการ ชะตาบ้าน ชะตาเมืองชะตาเรา -19กค55

โดย อ.ปราโทย์ นาครทรรพ พล.อ.ท. วัชระ ฤทธาคนี ร่วมรายการ ถ่ายทอดสดจาก fmtv กรุงเทพฯ

 

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา

ข้อมูลทั่วไปบางรัก

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ หลักคิดสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.....? และงานแถลงข่าวเปิดตัว ส.ส.ร. ภาคประชาชน

วันที่ 17 มิถุนายน 2555

เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก

ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน