ปฏิรูปโครงสร้าง กทม. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

งานเสวนา " เดินหน้าปฏิรูปทันที ด้วยพลังภาคีและชุมชน"

 

1. คุณกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

2. คุณพลากร วงค์กองแก้ว  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

3. คุณไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

4. คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง ประชุมรวมกับส.ก.เขตหนองจอก

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

สรุปร่าง พรบ.กทม ห้องการมีส่วนร่วม วันที่ 10 ตค 55

 

สรุปการประชุมห้องวิชาการ

เรื่อง – การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกรุงเทพมหานคร ในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่  ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๘๐๔  ชั้น ๘ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 ติดตามที่เฟสบุค สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพ อ.สมพงษ์ พัดปุย

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

กลยุทธ์ยุดพลิก กทม. : สรุปประเด็นขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน กทม.

 

กลยุทธ์ยุดพลิก  กทม. : สรุปประเด็นขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน กทม.

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

สรุปร่าง พรบ.กทม ฉบับกรรมาธิการ

 เคาะแล้ว โครงสร้างใหม่กทม.

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

รายงานความคืบหน้า 4 ปีสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

 

สภาองค์กรชุมชนใน กทม.จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อ 21 ส.ค.2551 ตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พศ.2551   จนถึงปัจจุบันดำเนินการมาครบ 4 ปี   จัดตั้งได้แล้ว 32 เขต ( ถือเขตเป็นตำบล)  จำนวนองค์กรที่จดทะเบียนรวมประมาณ 2,600 กลุ่ม   จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสภาองค์กรชุมชน (รวมเขตระหว่างจดทะเบียน) รวมประมาณ  50,000 คน  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง

 

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

เวทีสปรภาคประชาชน

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

โครงการภัยพิบัติปี55

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป
Syndicate content