ปฏิรูปโครงสร้าง กทม. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

ข้อมูลเขตหลักสี่

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

โครงการเสริมสร้างหลักสี่ 53

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

เวทีรับรองมติสมัชชาสภาองค์กรชุมชนวันที่ 17 มิถุนายน 2555

 

สรุปความเห็นวิชาการ 

เวทีรับรองมติสมัชชาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดจัดการตนเอง กรุงเทพมหานคร

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)   วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

 

ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์   อธิการบดี  นิด้า  ปาฐกถานำ

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

สพม.

รายละเอียดกิจกรรม

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

เวทีประชุมโซนธนบุรีเหนือ

เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจังหวัดจัดการตนเอง ระดับโซนธนบุรีเหนือ    วันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ. ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน   เวลา 08.00น.-15.00น.

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

โครงการขับเคลื่อนสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน (สสร.ภาคประชาชน)

 

ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน (สสร. ภาคประชาชน)

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.. 2555 เวลา 10.00 .

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

ขอเชิญร่วมสร้างวิสัยทัศน์ 20 ปี กรุงเทพมหานครครั้งที่ 3

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่...(พ.ศ....)

  •  ดาวน์โหลดที่นี่หรือที่เวปไซด์ ของกทม. ที่

http://office.bangkok.go.th/pcd/law/3.pdf

 

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.

มติสมัชชาประชาธิปไตยชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ปี2554

  • มติสมัชชาประชาธิปไตยชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ปี2554
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
Syndicate content