ทุจริต | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ทุจริต

นำเสนอข้อมูล เรื่องความแตกต่างปิโตเลี่ยมและรายได้รัฐ

เอกสารนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานของไทย....ใครได้ประโยชน์

ขอให้ช่วยกันพิจารณาเผยแพร่ความจริงกันให้พี่น้องไทยได้รู้ข้อมูลกันมากๆ 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

นำเสนอ เรื่องที่คนไทยทั้งประเทศต้องตระหนัก

เอกสารนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานของไทย....ใครได้ประโยชน์

ขอให้ช่วยกันพิจารณาเผยแพร่ความจริงกันให้พี่น้องไทยได้รู้ข้อมูลกันมากๆ 

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต

เอกสาร การกระจายอำนาจให้ประชาชน

 

 เอกสารนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานของไทย....ใครได้ประโยชน์

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต

เอกสาร ต้นเหตุความแตกต่างรายได้

 

 เอกสารนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานของไทย....ใครได้ประโยชน์

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต

เอกสาร ฉีกหน้า เบื้องหลัง ปตท

 เอกสารนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานของไทย....ใครได้ประโยชน์

ขอให้ช่วยกันพิจารณาเผยแพร่ความจริงกันให้พี่น้องไทยได้รู้ข้อมูลกันมากๆ 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต

พลังงานไทย..เพื่อใคร

 พลังงานไทย...เพื่อใคร

เอกสารเผยแพร่สำหรับประชาชน ของคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต

ช่องทางทุจริตหนัก กทม. - จัดซื้อจัดจ้าง ทัศนะศึกษา กระบวนการยาเสพติดและอาชญากรรม

 วิเคราะห์ปัญหาทุจริตใน กทม.และแนวทางการแก้ไข

ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต

พลเมือง กทม.ตื่นตัว ระดม อส.ห้าพันต้านทุจริต

 สมัชชาสภาองค์กรชุมชน กทม. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต กทม.

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต

ชุมชน กทม.ประกาศเจตนารมต้านทุจริต 9 ธันวาคม 2553 ณ ศาลาว่าการ กทม.

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต
Syndicate content