เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย

การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย

สภาฯยานนาวาจัดประชุมหารือเรื่องจัดการที่อยู่อาศัยขุมชนเย็นอากาศ 2

 ที่ประชุมมีวาระพิจารณาการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง

ที่ประชุมมีมติให้ทำโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนเย็นอากาศ 2

ผลการประชุม

1. ทบทวนเรื่องที่ประชุมครั้งที่ 1/2555 ตามเอกสารแนบด้านล่าง

2. เรื่องข้อมูลครัวเรือน สำรวจแล้ว 100 หลังจาก 295 หลัง (ทำได้ 30%) 

3. แต่งตั้งคณะทำงาน 6 คน (แบ่งตามพื้นที่) 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่องที่อยู่อาศัยชุมชนเย็นอากาศ 2 (13/05/55)

 สรุปภาพรวมการประชุมเรื่องที่อยู่อาศัย ชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-14.00 น. ณ. โรงยิม โรงเรียน ประถมนนทรี เขตยานนาวา

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม ชาวบ้านจากชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา จำนวน155 คน วิทยากร จำนวน  8 คน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย

ถึงคิวคนรวยถูกไล่

 ราชนิกูล"บริพัตร"ประมูลขายที่เวิ้งนครเกษม 14 ไร่ "โบ๊เบ๊ทาวเวอร์"สน ผู้เช่า600รายผนึกกำลังคัดค้าน

ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย

ไล่รื้อครั้งสุดท้าย

 ชุมชนคลองเตย มหานครในสลัมกรุงเทพฯ

ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย

ย่านดินแดงถูกหวย-เตรียมเป็นเมืองทันสมัย

 เตรียมรับ กทม.1 และคอมเพล็กทันสมัย

ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย

เมกะโปรเจกต์ เป็นที่มาของการทุจริตและสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชน

 คณะ กก.เสนอ - เคร่งครัดกระบวนการ วิชาการ เป็นธรรมที่ชาวบ้านเข้าร่วมได้

ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย

ธุรกิจเข้าถึงวัด ก่อกระแสการไล่ที

 สรุปผลคณะทำงาน กรณีการขับไล่ชุมชนในที่ดินศาสนา

ประเด็นนโยบาย: 
เมกะโปรเจกต์/ที่อยู่อาศัย
Syndicate content