สภาองค์กรชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

สภาองค์กรชุมชน

ประชุมโซนธนบุรีเหนือ

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เวทีทบทวนสภาภาษีเจริญ

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง

 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง

ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เวทีทำความเข้าใจ เคหะร่มเกล้าโซน11

 กองทุนสุขภาพชุมชนเเขวงคลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง

ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

อบรมเว็บไซด์ ที่นิด้า

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เวทีทำความเข้าใจการทำแผนพัฒนาชุมชน เขตยานนาวา

 รายงานการประชุมเวทีทำความเข้าใจการทำแผนพัฒนาชุมชน เขตยานนาวา

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง งานแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สภาองค์กรชุมชนโซนศรีฯ

เมื่อวันที่ 24 กพ 56 ที่สนามกีฬาชุมชนfbtลาดกระบังทางสภาฯเขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตสวนหลวง ได้ร่วมกันส่งเยาวชนเข้าแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อเป็นการนำร่องให้สภาองค์กรชุมชนได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและแลกเปีลยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกรรมการสภาฯแต่ละเขต ประสบผลสำเร็จปีหน้าจะทำใดกว่าปีนี้และขยายทีมสภาฯให้ครบทั้งโซน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง งานซ่อมบ้านผู้รับผลกระทบภัยพิบัติ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ดูรายงานของทีมข้อมูลกลาง

 นำเสนอความคืบหน้า การทำงานทีมข้อมูลกลางสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ  ในที่ประชุมทีมข้อมูลโซน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

แผนงานจังหวัดกรุงเทพ_เวทีทบทวนสภาฯ

 กำหนดการลงจัดเวทีทบทวนสภาฯ จังหวัดกรุงเทพฯ

สำหรับเขตที่ยังไม่มีวันในตารางน้ี โปรดกำหนดวันแล้วแจ้งคุณพรรณีด้วยค่ะ

เพ่ิมกำหนดการ

โซนเจ้าพระยา วันที่ 8 ธันวาคม 55 เวที เขตคลองเตย

ทีมข้อมูลกลาง

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน
Syndicate content