สภาองค์กรชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

สภาองค์กรชุมชน

แบบฟอร์ม สรุปข้อมูลเวทีทบทวนตนเอง ฯ

 จากการอบรมวิทยากรกระบวนการ เืพื่อการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

 

ที่ประชุมกำหนดให้แต่ลเขต ไปจัดทำเวที "สภาฯ ทบทวนตนเองฯ" โดย มีแบบฟอร์มนี้เพื่อนำส่งข้อมูล กลับสู่จังหวัด 

 ดาวน์โหลดที่เอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ข่าว

ผู้แทนสภาองค์กรฯเขตสะพานสูงได้เข้าร่วมเวทีเสวนาแก้ไขปัญหายาเสพติดกับพี่น้องตัวแทนชุมชน สามสิบห้าชุมชน ณ.สถานีตำรวจนครบาลประเวศ 7/11/12 เวลา9.00 น.
 

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

การประชุม "ขบวนองค์กรชุมชนสู่การจัดการตนเองโดยใช้เครื่องมือเป็นตัวตัั้ง"

ประชุมวันที่ 3 พย. 55
เรื่องการประชุม "ขบวนองค์กรชุมชนสู่การจัดการตนเองโดยใช้เครื่องมือเป็นตัวตัั้ง"
ณ.ห้องประชุม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช)

เอกสารที่ตาลได้รับแจกมา (บางส่วน)
ตาลได้สแกนนำเผยแพร่ในเวปไซด์ ของสภาฯ ชื่อ coc.nida.ac.th
ต่อไปท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้เอง "ข้อมูลน่าสนใจ" ด้านขวาของจอภาพ

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ข่าว

ในเขตสะพานสูง(ชุมชนคลองทัยช้างล่าง) ประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงร่วมสมทบทุนสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมเป็นเงิน 25ล้านบาท ก่อส้รางไปได้ 65%แล้วยังขาดงบประมาณอีก 5ล้านาท ท่านใดสนใจจะร่วมทำบุญเชิญติดต่อที่ประธานสภาฯเขตสะพานสูงได้ ขอพระคุณครับ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

นำเสนอ

บ้านนายประเสริฐ พิมพิสัยตามที่แจ้งในเวทีโซน คณะทำงานลงสำรวจ เก็บภาพมาให้คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการได้อนุมัตงบประมาณภัยพิบัติช่วยเหลือคา่วัสดุอุดกาณ์ แล้ว 15,000 บาท

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เพิ่มข้อมูลเขตสะพานสูง

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง ประชุมคณะทำงานสภาฯครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 55 ได้เปิดประชุมคณะทำงานสภาฯครั้งที่2โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตหนองจอกเข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้ข้อสรุปดังนี้พิจารณาบ้านซ่อมสร้าง การให้ความร่วม

มือจากสำนักงานเขตฯในเรื่องการประชาสัมพันธ์งานสภาฯที่สำนักเขตได้ การติดต่อส่วนราชการในเรื่องต่าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ประชุมโซนศรีนครินทร์

27/10/2555 ณ.พอช.ห้องประชุมที่ 303 เวลา9.00 น. โซนศรีนครินทร์จัดประชุม

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

การประชุมครั้ง 1/2556 เพื่อหารือและกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2556 

หมายเหตุ บันทึกประชุมกำลังดำเนินการจัดทำ

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

สรุปผลการประชุมคณะทำงานสภาฯเขตสะพานสูง

สรุปผลการประชุมคณะทำงาน/สมาชิกสภาฯเขตสะพานสูง วันที่27พฤษภาคม55 ณ.ที่ทำการสภาฯ 32ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.22 เวลา 9.00น.ให้ตั้งศูนย์ภัยพิบัตขึ้นที่เลขที่ 32 ใช้ที่ทำการสภาฯเป็นศูนย์ รับเรื่องราวต่างๆในเขต มีคณะกรรมการ 16 ท่าน มาจากชุมชนที่เข้าร่วมกับสภาฯ นายดาเรศ พิมนิสัย เป็นประธานศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการลงพื้นที่ชุมชนให้เก็บข้อมูลประชากร และความเสียหายในชุมชนนั้นๆมารายงานในที่ประชุมครั่งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.30น.

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน
Syndicate content