สภาองค์กรชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

สภาองค์กรชุมชน

เปิดเวที

     ตามที่คณะกรรมการและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเขตสะพานสูงได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555

ประธานรักษาการได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกสภาฯขึ้นเพื่อสรรหาคณะกรรมการ และทีมงานชุดใหม่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555

ณ. ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 30 แขวง/เขต สะพานสูง เวลา 9.00 น.

โดยมีคุณณัชพล เกิดเกษม ประธานที่ปรึกษาสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการ และคุณพรรณี มานมัด เป็นผู้ร่วมสังเกตุการณ์

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เวทีเสวนาขับเคลื่อนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองและบรรเทาสาธารณภัยฯ

กำหนดการ และแผนที่ห้องประชุม

เวทีเสวนาขับเคลื่อนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เพื่อคุ้มครองและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

สอบถามและประสานงาน กับ คุณณัชพล และคุณพรรณี สมัชชาสภาองค์กรชุมชนฯ 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง ประชุมโซนศรีนครินทร์

 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 55สภาฯเขตหนองจอกได้รับเกียติให้จัดการเปิดประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนโซนศรีนครินทร์จำนวน 8 เขตโดยได้ระดมความ

คิดเห็นต่างๆในประเด็นงานของสภาฯและได้มีการเลือกตั้งผู้ประสานงานโซนศรีนครินทร์เพิ่มเนื่ิ่องจากได้มีการปรับตำแหน่งโดยได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นาง พรรณี 2) นางบัวทิยท์ 3) นายกฤตภาส และในที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและแจ้งถึงงานที่แต่ละเขตได้ดำเนินการไปแล้ว

ว่ามีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน มีปัญหาในการทำงานอย่างไรบ้าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เวทีความร่วมมือกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ฯ

สมาคมความปลอดภัยฯ ร่วมกับ สมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

จัดการประชุมหารือความร่วมมือในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ฯ 

เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำโครงการฯ นี้ กิจกรรมแรกที่กำหนดจัดในวันพรุ่งนี้ คือ วันที่ 16 กันยายน คือ "เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมเฝ้าระวังปัญหาสาธารณภัย" ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

บันทึกประชุมวันที่ 16 กค 55

ร่างบันทึกการประชุมสรุปบทเรียนการทำงานสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

วันที่ 16กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารมาลัย นิด้า

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

บันทึกเวทีสรุปบทเรียนวันที่170755

 

ร่างบันทึกการประชุมสรุปบทเรียนการทำงานสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

กำหนดวันนัดพบทีมข้อมูลโซน

ประชาสัมพันธ์ การนัดหมายทีมข้อมูลโซน

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ประชุมสภาองค์กร วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์กรเขตราษฎร์บูรณะ วันที่ 16 กรกฎาคา 2555

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

แนะนำเฟสบุ๊ค สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

แนะนำเฟสบุ๊ค สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ เข้าไปสมัครเป็นเพื่อนกันได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ค่ะ

www.facebook.com/sapabangkok

อัพเดทข้อมูลโดย อ.สมพงษ์ พัดปุย

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ข้อมูลทั่วไปบางรัก

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน
Syndicate content