กทม. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

กทม.

งานเสวนา " เดินหน้าปฏิรูปทันที ด้วยพลังภาคีและชุมชน"

 

1. คุณกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

2. คุณพลากร วงค์กองแก้ว  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

3. คุณไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

4. คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง เขตหนองจอกจะทำวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 สภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกกำลังนำเอาวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมในเรื่องสุขภาพไปด้วย โดยจะทำการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในทางบก โดยใช้จักรยานในการเที่ยวชมธรรมชาติและทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันเพราะในเขตหนองจอกมีธรรมชาติที่ดีอยู่และเหมาะในการปั่นจักรยานเนื่องจากมีสถานที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาก และยังมีคูคลองที่มีทางสัญจรสามารถปั่นจักรยานได้ปลอดภัยทั้งยังใกล้กับกรุงเทพไม่ไกลเดินทางสะดวก  และจะเที่ยวทางน้ำก็มีเรือไว้รับรองคือมาเที่ยวหนองจอกได้ครบทั้งทางบกและทางน้ำ

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง ประชุมรวมกับส.ก.เขตหนองจอก

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เอกสารสรุปทบทวนสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

เข้าไปดูที่หมวด กทม.  กดจากลิงค์ด้านล่างนี้

http://coc.nida.ac.th/taxonomy/term/354

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

สรุปเอกสารทบทวนสภาองค์กรชุมชน-กรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออก

การทบทวนตนเองของสภาองค์กรชุมชนตำบลและจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑลตะวันออก  

5 เมษายน 2556

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

การสังเคราะห์ เนื้อหาและบทเรียนการทบทวนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑลตะวันออก

การสังเคราะห์เนื้อหา และบทเรียน

การทบทวนตนเองของสภาองค์กรชุมชนตำบลและจังหวัดภาคกรุงเทพ ปริมณฑล ตะวันออก

 

 

 

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง นำเน่าเสียปล่อยทิ้งลงคลอง

สภาฯได้ทราบข่าวมีการปล่อยนำเสียจากหมู่บ้านจัดสรรเถื่อนในเขตหนองจอก ลงสู่คลอง1ซึ่งจากการที่ปล่อยนำเสียลงนั้นทำให้พี่น้องที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเอานำมาทำการเกษตรและใช้งานอย่างอื่นได้ ซึ่งเลขานุการสภาฯได้ลงสำรวจพื้นมี่แล้วจะบรรจุเรื่องเข้าที่ประชุมคณะทำง่านสภาฯใน วันที่ 18 พย 55นี้เพื่อหาทางดำเนินการต่อไป

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง ปลูกป่าลดโลกร้อนที่นิคมฯลาดกระบัง

 โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมปลูกป่าลดโลกร้อนกับทางชุมชนบึงบัวและมหาวิชชาลัยภูมปัญญาท้องถิ่นศูนย์ศรีนครินทร์  เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 55ที่บริเวณ

ริมคลองแตงโม ได้มีการประสานความร่วมจากทางสำนักงานเขตลาดกระบัง เยาวชนบึงบัว อาสาสมัครตำรวจชุมชน นักศึกษามหาวิชชาลัยฯและ

โรงงานในนิคมส่งพนักงานเข้าร่วมปลูกป่าลดโลกร้อน โครงการนี้ริเริ่มจากการที่อ.ยุพลซึ่งเป็นศลิปจารย์ของมหาวิชชาลัยฯได้ทำMOUกับทางเขต

และนิคมตามโครงการลดโลกร้อนโดยปลูกป่าเชิงนิเวศตามที่บริษัทTOYOTAได้ให้การสนับสุนน 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง งานเสวนาการเข้าร่วมaecของประชาชน

 เมื่อวันที่ 31 ต.ค.55ที่กระทวรงแรง งานโดยร.ม.ต.กระทรวงท่านเผดิมชัยได้จัดงานแถลงถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทางมูลนิธิอ.นิคม ร่วมกับทางส.ส.ส.และหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าภาพ มีการพูดคุยกันจากทางนายจ้างและลูกจ้างถึงผลกระทบจากการเปิดอาเซียน และทางภาครัฐเช่นปลัดกระทรวงแรงงานและการธนาคารฯได้ให้ข้อมูลถึงสิ่งดี  ส่วนทางส.ส.สก็พูดถึงโครงการที่จะทำในการเปิด aec ซึ่งสุดท้ายที่ประชุมได้รับทราบว่ายังไม่มีมาตราการสำหรับประชาชนอย่างแท้จริงโดย รศ.ดร.จีระ ซึ่งเป็นผู้จัดงานหลักได้ให้ขัอคิดที่ว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนจากพี่น้องประชาชนเลยและทั้งหมดที่พูดคุยกันก็ไม่มีแผนงานใน การรองรับผลกระทบ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง สภาฯเขตหนองจอกออกสื่อวิทุยชุมชน

 สภาฯหนองจอกและขบวนสภาฯเขตสวนหลวงได้รับเชิญจาก วิทยุชุมชนสถานีลาดกระบังเรดดิโอ 105.25 ออกอากาศเรื่องของชุมชนในวัน

เสาร์และอาทิตย์เวลา 14.00ถึง 16.00 น.ในรายการ คุยเฟื่องเรื่องชุมชนในวันที่ 4. พ.ย. ทางผู้จัดรายการได้เชิญสภาฯทั้ง2 เขตเข้าร่วมรายการ

มีการพูดคุยถึงหน้าที่ของสภาฯว่าทำอะไรให้กับชุมชนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.
Syndicate content