ห้องเรียนรู้ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ห้องเรียนรู้
ท่ีรวมสื่อวีดีทัศน์ เอกสารที่เป็นสื่อวิชาการ สำหรับให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามคุณตาล ทางอีเมล์ thaiinfo@yahoo.com

เสวนาสภาองค์กรชุมชน

วิดิโอ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

เอกสารสรุปทบทวนสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

เข้าไปดูที่หมวด กทม.  กดจากลิงค์ด้านล่างนี้

http://coc.nida.ac.th/taxonomy/term/354

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เอกสารใช้อบรมทีมเลขานุการสภา วันที่ 8 ก.พ. 56

 สำหรับผู้ส่งใบสมัครแล้วยังไม่ได้รับเอกสาร ซึ่งต้องศึกษาด้วยตนเอง  ก่อนเข้าอบรมวันที่ 8 กพ ศกนี้

ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารไปอ่าน ในไฟล์แนบหน้าเวปนี้  เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าอบรมในวันที่ 8 กพ 

เพื่่อประโยชน์สูงสุดของท่าน โปรดอ่านและนำปัญหา ข้อสงสัย มาปรึกษกันในห้องอบรมฯ 

 

แบบสอบถามโปรดทำมาด้วย ยกเว้น หมวดที่ 3 (หน้าที่ 2) เป็นการสอบถามผลหลังการอบรมฯ 

ผู้เข้าร่วมการอบรมวันที่ 8 ก.พ ก่อนกลับบ้าน  ให้กรอกความเห็นเพิ่มเติม แล้วนำส่ง อ.ไพชุมพล นิ่มเฉลิม

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

รายงานผลการทำงานทีมข้อมูลกลาง ครั้งที่-1

วิดิโอ: 
นำเสนอความคืบหน้า การทำงานทีมข้อมูลกลางสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ

ในที่ประชุมทีมข้อมูลโซน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

ดูรายงานของทีมข้อมูลกลาง

 นำเสนอความคืบหน้า การทำงานทีมข้อมูลกลางสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ  ในที่ประชุมทีมข้อมูลโซน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

17 พย 55 ประชุมทีมข้อมูลโซนเจ้าพระยา 3/2555

 รายงานประชุมทีมข้อมูลโซนเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2555

ณ.ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา (อยู่ติดกับ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา) 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

16 พย 55 ประชุมทีมข้อมูลโซนรัตนโกสินทร์ 2/2555

 รายงานประชุมทีมข้อมูลโซนรัตนโกสินทร์ 2/2555

ณ.ที่ทำการสภาองค์กรชุมชน เขตดุสิต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

11พย55 ประชุมทีมข้อมูลโซนธนเหนือ ครั้งที่ 1/2555

 รายงานประชุมทีมข้อมูลโซนธนเหนือ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 

ณ.ทีทำการสหกรณ์ฯ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เขตภาษีเจริญ 

 

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

เรื่อง สภาฯเขตหนองจอกออกสื่อวิทุยชุมชน

 สภาฯหนองจอกและขบวนสภาฯเขตสวนหลวงได้รับเชิญจาก วิทยุชุมชนสถานีลาดกระบังเรดดิโอ 105.25 ออกอากาศเรื่องของชุมชนในวัน

เสาร์และอาทิตย์เวลา 14.00ถึง 16.00 น.ในรายการ คุยเฟื่องเรื่องชุมชนในวันที่ 4. พ.ย. ทางผู้จัดรายการได้เชิญสภาฯทั้ง2 เขตเข้าร่วมรายการ

มีการพูดคุยถึงหน้าที่ของสภาฯว่าทำอะไรให้กับชุมชนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

ข่าว

ในเขตสะพานสูง(ชุมชนคลองทัยช้างล่าง) ประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงร่วมสมทบทุนสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมเป็นเงิน 25ล้านบาท ก่อส้รางไปได้ 65%แล้วยังขาดงบประมาณอีก 5ล้านาท ท่านใดสนใจจะร่วมทำบุญเชิญติดต่อที่ประธานสภาฯเขตสะพานสูงได้ ขอพระคุณครับ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน
Syndicate content