ห้องเรียนรู้ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ห้องเรียนรู้
ท่ีรวมสื่อวีดีทัศน์ เอกสารที่เป็นสื่อวิชาการ สำหรับให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามคุณตาล ทางอีเมล์ thaiinfo@yahoo.com

เพิ่มข้อมูลเขตสะพานสูง

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง ร่างกฎระเบียบข้อบังคับสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอก

ร่างนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาฯและที่ปรึกษากฎหมายได้ปรับแก้และเห็นชอบแล้ว

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

ประชุมโซนศรีนครินทร์

27/10/2555 ณ.พอช.ห้องประชุมที่ 303 เวลา9.00 น. โซนศรีนครินทร์จัดประชุม

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เปิดเวที

     ตามที่คณะกรรมการและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเขตสะพานสูงได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555

ประธานรักษาการได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกสภาฯขึ้นเพื่อสรรหาคณะกรรมการ และทีมงานชุดใหม่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555

ณ. ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 30 แขวง/เขต สะพานสูง เวลา 9.00 น.

โดยมีคุณณัชพล เกิดเกษม ประธานที่ปรึกษาสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการ และคุณพรรณี มานมัด เป็นผู้ร่วมสังเกตุการณ์

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง เปิดสัมชาสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอก

 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 55ณ.ศาลาประชาคมเขตหนองจอกทางคณะกรรมการบริหารสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยประธานสภาฯได้แถลงนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานของสภาฯ 5 ข้อย่อๆได้ดังนี้ 1)ทำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 2) ผลักดันส่งเสริมให้เกิด

กองทุนอาชีพในชุมชน 3) ส่งเสริมและป้องกันภัยต่างๆรวมถึงเรื่องยาเสพติด 4)จะร่วมมือกับหน่วยราชการในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

5)สนับสุนนเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิ์ในด้านต่างๆทั้งเรื่องสุขภาพและสวัสดิการ  และยังได้เลือกตั้งคณะทำงานสภาฯมาได้อีก 10 คน

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง ประชุมโซนศรีนครินทร์

 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 55สภาฯเขตหนองจอกได้รับเกียติให้จัดการเปิดประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนโซนศรีนครินทร์จำนวน 8 เขตโดยได้ระดมความ

คิดเห็นต่างๆในประเด็นงานของสภาฯและได้มีการเลือกตั้งผู้ประสานงานโซนศรีนครินทร์เพิ่มเนื่ิ่องจากได้มีการปรับตำแหน่งโดยได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นาง พรรณี 2) นางบัวทิยท์ 3) นายกฤตภาส และในที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและแจ้งถึงงานที่แต่ละเขตได้ดำเนินการไปแล้ว

ว่ามีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน มีปัญหาในการทำงานอย่างไรบ้าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลชุมชน

 ไฟล์เอกสารแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลชุมชน

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

วิธีการนำไฟล์จากกเวปสภาฯ มาใส่ในเครื่อง

วิดิโอ: 

 แนะนำวิธีการดาวน์โหลดไฟล์จากเวปไซด์สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ มาใส่ในเครื่องเพื่อนำไปใช้งานต่อไป

มีข้อสงสัยอีเมล์มาสอบถามเพิ่มเติม

คุณตาล thaiinfo@yahoo.com

website : coc.nida.ac.th

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

โปรแกรมแปลง PDF to ภาพ JPEG

วิดิโอ: 

โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็น ภาพนิ่ง JPEG อย่างง่าย
 
สงสัยติดต่อ คุณตาล thaiinfo@yahoo.com
website : coc.nida.ac.th

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

เอกสารอบรม วันที่ 7 มิย 55 ข้อมูลส่วนที่ 6

 เอกสารอบรม ส่วนที่ 6 การแปลงไฟล์จาก word เป็น pdf ไฟล์

 

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
Syndicate content