ห้องเรียนรู้ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ห้องเรียนรู้
ท่ีรวมสื่อวีดีทัศน์ เอกสารที่เป็นสื่อวิชาการ สำหรับให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามคุณตาล ทางอีเมล์ thaiinfo@yahoo.com

วีดีโอสาธิต ตอน 7 สอนการนำเข้าวิดีโอ

วิดิโอ: 

 ตอนที่ 7 สอนการนำเข้าวีดีโอ 

วีดีโอนี้ สอนเพื่อให้เข้าใจการนำเข้าวีดีโอ

ข้ันตอนสำคัญ ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกเวปยูทูปก่อนใช้งาน (ซึ่งจำเป็น) ท่านสามารถค้นหาคลิปการสอนที่มีคนทำอยู่แล้วใน google 

หลังจากนั้น ดูตามวีดีโอสาธิตนี้

สำหรับการสอนครั้งนี้ไม่มีเอกสารประกอบการสอน ที่เป็น pdf ไฟล์นะคะ 

ส่งข้อสังสัย หรือ สอบถามข้อมูล

ได้ที่อีเมล์ คุณตาล  thaiinfo@yahoo.com

 

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

วีดีโอสาธิต ตอน 5

วิดิโอ: 

 ตอนที่ 5

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

วีดีโอสาธิต ตอน 6

วิดิโอ: 

 ตอนที่ 6

 

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

วีดีโอสาธิต ตอน 4

วิดิโอ: 

 ตอนที่ 4

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

วีดีโอสาธิต ตอน 3

วิดิโอ: 

 ตอนที่ 3

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

วีดีโอสาธิต ตอน 2

วิดิโอ: 

 ตอนที่ 2

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

วีดีโอสาธิต ตอน 1

วิดิโอ: 

 วีดีโอ สอนการใช้เข้าใช้งานเวปไซด์ สภาองค์กรชุมชนกทม

วันที่ 7 มิถุนายน 2555 มีทั้งหมด 6 ตอน

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

เอกสารอบรม วันที่ 7 มิย 55 ข้อมูลส่วนที่ 5

 ตอนที่ 5

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

เอกสารอบรม วันที่ 7 มิย 55 ข้อมูลส่วนที่ 4

 ตอนที่ 4

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

เอกสารอบรม วันที่ 7 มิย 55 ข้อมูลส่วนที่ 3

 ตอนที่ 3

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
Syndicate content