ห้องเรียนรู้ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ห้องเรียนรู้
ท่ีรวมสื่อวีดีทัศน์ เอกสารที่เป็นสื่อวิชาการ สำหรับให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามคุณตาล ทางอีเมล์ thaiinfo@yahoo.com

เอกสารอบรม วันที่ 7 มิย 55 ข้อมูลส่วนที่ 2

 ไฟล์ ตอนที่ 2

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

เอกสารอบรม วันที่ 7 มิย 55 ข้อมูลส่วนที่ 1

 ตัวอย่างไฟล์เอกสารตอนที่ 1

ข้อมูลทั้งหมดมี 4 ตอน

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้

ทบทวน การอบรมการใช้เวปไซด์สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

วิดิโอ: 

วิดีทัศน์ ชุดทบทวนการเข้าใช้งาน

อบรมผู้แทนชุมชนโซนศรีนครินทร์ เรื่องการเข้ามาใช้งานเวปไซด์สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 ห้องอบรมที่ 4 อาคารสยามฯ นิด้าฯ

จัดทำ 8 มิย 55 โดย คุณตาล

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
Syndicate content