สวัสดิการ/องค์กรการเงิน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

สวัสดิการ/องค์กรการเงิน

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง

 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง

ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ในที่ประชุม "ขบวนองค์กรชุมชนสู่การจัดการตนเองฯ " เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

ณ.ห้องประชุมฯ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

คุณจันทิมา ได้ช้ีแจ้งเรื่องนี้ 

ทีมข้อมูลกลางนำเอกสารมาเพื่อเผยแพร่ สภาองค์กรชุมชนเขตใดต้องการส่งผลงานที่ทำงานมาเข้าประกวด และของบสนับสนุนฯ โปรดติดต่อ

คุณจันทิมา หรือ คุณพรรณี ได้โดยตรง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน

หัวข้อสวัสดิการ และองค์กรการเงินที่เขตราษฎร์บูรณะขับเคลื่อน

สวัสดิการและองค์กรการเงินที่เขตราษฎร์บูรณะได้ขับเคลื่อนอยู่ได้แก่

1.กองทุนออมวันละ 2 บาท

2. กองทุนหมู่บ้านละล้าน

3.กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน

เวทีทำความเข้าใจสวัสดิการชุมชนฯ

Date and Time: 
Repeats every 0 days until Sun Aug 19 2012 .
Sun, 19/08/2012 - 13:00

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555 สภาองค์กรชุมชนเขตประเวศ เปิดเวทีทำความเข้าใจ / ขับเคลื่อนประเด็นสวัสดิการ

ให้กับชุมชนฯในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 48 ชุมชน  เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเขตประเวศ 

โดยได้รับควาร่วมมือจาก สนข. ประเวศ / หน่วยงานในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จาก พอช.

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง

ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน
Syndicate content