ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

ผู้ว่า กทม.ยืนยันสภาองค์กร ระบบป้องกันเข้มแข็ง น้ำไม่ท่วม ชาว กทม.อย่าสับสนขอให้เชื่อผู้นำ

วันที่ 13 ต.ค.2554   ThaiPBS  จัดเวทีถ่ายทอดสด เวทีประชุมระหว่างผู้นำชุมชน กทม.กับ คณะบริหาร กทม.  ดำเนินการโดย นาฎยา  แวววีรคุป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

ชวน ชูจันทร์ – ทะลุกรอบ “หนีไปให้พ้น หรือ ทำอะไรสักอย่าง”

 

 ชวน  ชูจันทร์ – ทะลุกรอบ “หนีไปให้พ้น หรือ ทำอะไรสักอย่าง”

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

ข่าวสภาองค์กรเขตลาดพร้าว
รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
Syndicate content