คลังเอกสาร | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

คลังเอกสาร

สภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท ได้นำเสนอโครงการ ๑ แผน ๑ เขต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาสาธารณะในเขตพื้นที่พญาไท และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนฯ ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

 สำหรับผู้ส่งใบสมัครแล้วยังไม่ได้รับเอกสาร ซึ่งต้องศึกษาด้วยตนเอง  ก่อนเข้าอบรมวันที่ 8 กพ ศกนี้

ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารไปอ่าน ในไฟล์แนบหน้าเวปนี้  เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าอบรมในวันที่ 8 กพ 

เพื่่อประโยชน์สูงสุดของท่าน โปรดอ่านและนำปัญหา ข้อสงสัย มาปรึกษกันในห้องอบรมฯ 

 

แบบสอบถามโปรดทำมาด้วย ยกเว้น หมวดที่ 3 (หน้าที่ 2) เป็นการสอบถามผลหลังการอบรมฯ 

ผู้เข้าร่วมการอบรมวันที่ 8 ก.พ ก่อนกลับบ้าน  ให้กรอกความเห็นเพิ่มเติม แล้วนำส่ง อ.ไพชุมพล นิ่มเฉลิม

 

 รายงานประชุมทีมข้อมูลโซนเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2555

ณ.ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา (อยู่ติดกับ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา) 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555

 รายงานประชุมทีมข้อมูลโซนรัตนโกสินทร์ 2/2555

ณ.ที่ทำการสภาองค์กรชุมชน เขตดุสิต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

 รายงานประชุมทีมข้อมูลโซนธนเหนือ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 

ณ.ทีทำการสหกรณ์ฯ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เขตภาษีเจริญ