ข้อมูลเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนในเขต | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนในเขต

 ชุมชนคลองเตย มหานครในสลัมกรุงเทพฯ

 

 ประชาคมอาเชี่ยน กระทบไทยอย่างไร

 คณะ กก.เสนอ - เคร่งครัดกระบวนการ วิชาการ เป็นธรรมที่ชาวบ้านเข้าร่วมได้

 สรุปผลคณะทำงาน กรณีการขับไล่ชุมชนในที่ดินศาสนา

“วิวัฒนาการ การเมืองไทย”

สรุปย่อการบรรยาย โดย ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หลักสูตร “ผู้นำการเมืองภาคพลเมืองขั้นพื้นฐาน”ดำเนินการโดย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน กทม. ร่วมกับ มูลนิธิการพัฒนาพื้นฐาน และ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต (กันยายน – ตุลาคม 2551)

แนวคิดทางวิชาการเรื่อง “อำนาจ

 
‘กฎบัตรอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียน’

 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชุมชน กทม. 9 เรื่อง

 ข้อเสนอ เวทีสมัชชาปฏิรูปกรุงเทพฯ สู่....การปฏิรูปประเทศไทย

  • Login to post comments